Vergoedingen in 2017 & 2018

Basisverzekering
Vanuit de basisverzekering wordt jaarlijks 3 uur voedings- en dieetadvisering vergoed. Dit geldt voor alle verzekeringsmaatschappijen. Wel is het zo dat de kosten eerst worden verrekend met het eigen risico. Dit is in 2017 & 2018 minimaal 385 euro.

Aanvullende verzekering
In veel aanvullende verzekeringen is extra voedings- en dieetadvisering opgenomen. Of dit bij u het geval is kunt u terugvinden in uw polis. Ik kan het ook voor u opzoeken tijdens het eerste consult. Deze kosten worden niet verrekend met het eigen risico.

Ketenzorg 
Als u in aanmerking komt voor ketenzorg zoals bij Diabetes Mellitus type 2, COPD of CVRM wordt 3 uur voedings- en dieetadvisering vergoed. Deze kosten worden niet verrekend met het eigen risico. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een verzamelnaam voor o.a. de luchtwegaandoeningen/ de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem.
CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement. Hierbij is sprake van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Als de kosten voor de voedings- en dieetadvisering via de ketenzorg worden vergoed komt u niet meer in aanmerking voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Kosten
Als u de uren uit de basisverzekering, de aanvullende verzekering en/of de ketenzorg hebt opgemaakt kunt u ervoor kiezen om de verdere kosten zelf te betalen. Deze zijn :
– 15 euro voor een kort consult van 10 minuten.
– 30 euro voor een consult van 20 minuten.

Verwijzing
Een aantal jaren geleden is de diëtist vrij toegankelijk geworden. Dit betekent dat er in principe geen verwijzing nodig is. De diëtist kan echter wel om een verwijzing vragen als zij het van belang acht dat de huisarts op de hoogte is.

Uitzondering hierop zij de verzekeringsmaatschappijen : CZ, Ohra, Delta Lloyd en Friesland die altijd om een verwijzing vragen.